MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel på Bakkeskolen

Trivsel og læring på Bakkeskolen

På Bakkeskolen er det vores første og fornemste opgave at skabe rammer og retning for elevernes trivsel og læring.

Vi arbejder hver dag i samarbejde med forældre og elever om at vores børn skal udvikle sig til livsduelige unge mennesker, der hver især får tilpasse udfordringer, så de lærer så meget som de kan og har høj trivsel.

Vi ved, at trivsel, læring og personlig udvikling går hånd i hånd – er hinandens forudsætninger.

Fællesskabet er nøglen til at lykkes med vores opgave – for ingen udvikler sig alene, og læring sker i mødet med de andre. Man skal lytte til de andre, spejle sine egne erfaringer og lære at dele sin oplevelser, sine holdninger og reflektere over det, man allerede har lært.

Der er mange, varierede fællesskaber på skolen, og vi skal sikre ligeværdige deltagelsesmuligheder for alle vores elever, med høj trivsel til følge.

Alle skal føle, at de hører til på Bakkeskolen. At de har en plads hvor de kan gøre sig gældende, hvor de bliver set, som den de er og hvor de bliver lyttet til. For gode, nære og trygge relationer er afgørende for læring og trivsel.

Alle mennesker er forskellige, og på Bakkeskolen gør vi os umage med at være læringsfællesskab for alle. Det betyder, at vi tilbyder elever med forskellige behov at deltage i læringsfællesskaber, som matcher netop deres udfordring. Vi etablerer undervisning for elever, der er udfordret af dysleksi, elever der har brug for et løft i matematik eller har brug for en voksen, hvis det sociale er svært.

Indsatsen for at skabe højt læringsudbytte og høj trivsel er kerneopgaven – og vi gør os umage hver eneste dag. Vi ved, at vi hele tiden skal spejle og justere på vores indsats, for at gøre det bedst muligt. Den justering sker hver dag i mødet med elever og forældre.