MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdet med kompetencemålene

Didaktik

Færdighedsmål: ’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende’

Kravene (praktiklæreren)

Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner.  Det betyder at læreren skriftligt fremlægger egne års-, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser.

Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og bidrager til indkredsning af tegn på elevernes læring som udgangspunkt for målsætning og legitimering af kommende undervisningsforløb.

Praktiklæreren skal igennem systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser med henblik på vejledning.

Vurderingskriterier – den studerende:

Skal i samarbejde med praktiklærer og medstuderende kunne forberede og gennemføre kortere undervisningsforløb.

Skal kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til de formulerede mål.

Skal kunne observere, analysere vurdere praksissituationer og elevadfærd med henblik på udvikling af undervisningen

 

Klasseledelse

Færdighedsmål: ’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen’

Kravene (praktiklæreren)

Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis demonstrere, hvordan undervisningen i praksis organiseres og tilrettelægges i en klasse. 

Praktiklæreren skal i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at tilrettelægge en undervisning, som sikrer elevernes læring og arbejdsro. 

Praktiklæreren skal ligeledes sætte fokus på læreren betydning i forhold til - og støtte den studerende i at tage ejerskab for undervisningssituationen.

Vurderingskriterier – den studerende: 

Skal kunne kommunikere med eleverne om trivsel og læring.

Skal kunne skabe kontakt til eleverne og kunne drøfte egen og andres undervisning med kolleger.

Skal kunne lede elevernes deltagelse i undervisningen.

Relationsarbejde

Færdighedsmål: ’Den studerende kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldende med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål’

Kravene (praktiklæreren)

Praktiklæreren skal kunne demonstrere, hvordan man som lærer kommunikerer hensigtsmæssigt med elever i undervisningen og støtte den studerende i at forbedre sine kommunikative færdigheder.

Praktiklæreren skal give den studerende mulighed for at orientere forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre.

Vurderingskriterier - den studerende:

Skal kunne kommunikere med forældre om undervisningen formål og opgaver. Den studerende skal kunne indtage voksenrolle i forhold til eleverne samt kunne formidle klare budskaber om forventninger og krav.