MENU
Aula_close Layer 1

Princip for "den åbne skole"

 

Det overordnede princip er at skolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden. (Skolens motto)

 

Samarbejde med det øvrige samfund skaber relationer, gensidig forståelse og handlemuligheder mellem skole og omverden. I relationen mellem det lokale samfund og skolen skabes fællesskaber, som udvikler elevens identitet, tilknytning og motivation for at blive til og være en aktiv borger.

 

Principperne for den åbne skole er, at:

  • møde verden med tolerance, indsigt, accept af forskellighed og perspektivbytte
  • eleven møder lokalområdet og er en del af det
  • den er en integreret del af den længere og mere varierede skoledag og der inddrages nye læringsrum
  • lokalinddragelse fra aktiv elev til aktiv borger
  • skolen indgår i internationale sammenhænge og fællesskaber

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.