MENU
Aula_close Layer 1

Princip for studiecafé

 

Det overordnede princip er at komplementere skolens øvrige virksomhed med et understøttende og supplerende miljø for, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

 

Studiecafeen er et fagligt fordybelses- og sparringsrum for elever. Her har eleverne adgang til at lave lektier, tilegne sig studieværktøjer og -vaner, reducere mængden af lektier i hjemmet, indgå i samarbejde og videndele, fordybe sig i specifikke temaer og arbejde med egne læringsmål

 

Principperne for studiecafeen er, at:

  • eleven har medansvar for at lære alene og i fælleskaber
  • eleverne lærer af hinanden
  • fordybe sig og få fokus på specifikke emner
  • reflektere og skabe indre ro
  • eleverne får venskaber på tværs
  • i indretningen af cafeen indgår relevante læringsbilleder, lektieoversigter
  • få adgang til voksenhjælp

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.