MENU
Aula_close Layer 1

Princip for sundhed og trivsel

 

Det overordnede princip er at anerkende, respektere og understøtte alles selvhjulpenhed og ansvar for egen trivsel og sundhed, da det er en forudsætning for det gode børneliv med læring, dannelse og udvikling.

Kost, motion, fysisk aktivitet og skolens fysiske rammer har en afgørende betydning for at styrke trivsel og sundhed for alle.

 

Principperne for trivsel og sundhed er, at:

  • alle har medansvar for at alle trives
  • har selvomsorg
  • er ordentlig over for sig selv og andre
  • har medansvar for at modvirke mobning og mistrivsel
  • sund krop ved at deltage i fysisk aktivitet og dyrke motion (herunder bevægelse)
  • være udhvilede (søvn, fordybelse, refleksion indre ro m.m.)
  • holde en balanceret vægt
  • indtage sund kost
  • alle tilbydes sunde, hygiejniske, trivsels- og læringsfremmende fysiske rammer

 

Vedtaget af skolebestyrelsen januar 2016.