MENU
Aula_close Layer 1

Princip for understøttende aktiviteter

 

Det overordnede princip er etablering af et supplerende miljø til skolens øvrige virksomhed.

 

De understøttende aktiviteter aktiverer og anvender eksisterende kompetencer hos børn, forældre og andre i mødet som har et formelt og uformelt sigte: et direkte fagrelateret indhold, og et bredere sigte i forhold til læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig personlig udvikling, trivsel og kultur- og omverdensforståelse.

 

Princip for understøttende aktiviteter når pædagoger og lærere deltager:

  • lærere og pædagoger har det overordnede ansvar

 

Princip for understøttende aktiviteter når forældre og/eller andre voksne alene har aktiviteten:

  • forældre og/eller andre voksne har det overordnede ansvar

 

Princip for understøttende aktiviteter er, at:

 

  • skemafrie dage kan erstatte aktiviteter som er tilrettelagt uden for skoletiden

 

Indhold:

  • kultur- og omverdensforståelse
  • opleve egne og andres børn i nye sammenhænge
  • eleven oplever sig selv og de andre på nye måder

 

Økonomi:

  • der bidrages til en fælles klassekasse
  • klassekassen betaler alle udgifter forbundet med aktiviteten
  • alle eleverne deltager

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.