MENU
Aula_close Layer 1

Princip for understøttende undervisning

 

Det overordnede princip er at etablere et nyskabende, integreret og supplerende trivsels- og læringsrum til skolens øvrige virksomhed

 

Den understøttende undervisning anvendes til opgaver, der både har et formelt og uformelt sigte: et direkte fagrelateret indhold, og et bredere sigt i forhold til læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig personlig udvikling, motivation og trivsel.

 

Den understøttende undervisning er et forum for udvikling af de formelle og uformelle kompetencer. I Læringsrummet rammesættes mødet ud fra et aktiv møde mellem elevens og lærer/pædagog intentioner, nysgerrighed, engagement, rettethed (at have fokus på).

 

Principperne for understøttende undervisning er, at:

  • eleverne lærer på tværs af alder
  • eleverne møder lokalsamfundet
  • eleverne møder foreningslivet
  • lære og samarbejde på nye måder

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.