MENU
Aula_close Layer 1

Princip for reduktion af undervisningstimer

 

Det overordnede princip er at:

 

Efter anmodning fra forældrene tillader skolens leder, at eleven i begrænset omfang reducerer deltagelse i den obligatoriske undervisning.

 

Elevernes deltagelse i særlige kompetencegivende aktiviteter fremmer deres muligheder for at blive så dygtige, som de kan, samt muligheder for at indgå i ligestillede sociale sammenhænge.

 

Principperne for reduktion er, at:

  • eleven deltager i undervisning i en kommunal eller statslig støttet musikskole
  • eleven deltager i eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015

Retningslinjer:

Der er to præmisser, der skal være opfyldt for, at en elev kan fritages fra undervisningen.

Skolelederen skal vurdere:

  • at det er et fagligt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning
  • i hvilke dele af skoledagen, fritagelsen er mest hensigtsmæssig

Fritagelsen kan også finde sted i den understøttende undervisning, men dette kræver, at eleven rent fagligt vurderes til at kunne leve op til sine læringsmål i fagene.
 

En tilladelse kan se således ud:

Tilladelse til at A kan gå til klaverspil i dette skoleår er herved givet. Tilladelsen er givet under forsætning af, at Andres kan passer sine opgaver.