MENU
Aula_close Layer 1

Principper for inklusion

Principper for inklusion

Princip for inklusion:

Vi inkluderer alle børn i og omkring Bakkeskolens fællesskaber.

Der tages udgangspunkt i ’det hele barn’.

Barnet ses ud fra dets personlighed, sociale habitus, faglige evner og kulturen det indgår i.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen december 2015.

Retningslinjer:

  • dannelse omfatter traditioner og ritualer
  • den enkelte må ikke ekskluderes = sidde alene
  • i særlige tilfælde tages der stilling til afvigelse fra princippet