MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart for 0. årgang

Vi arbejder målrettet på, at gøre skolestarten så god og tryg som mulig for alle børn og deres forældre.

Når ens barn skal starte i skole kan der opstå mange spørgsmål, man gerne vil have svar på. Vi har følgende proces frem mod skolestart:

 • Oktober: informationsmøde for alle skolestartsforældre.

Vi fortælle om Bakkeskolens værdier, om skoleparathed og om forløbet frem mod skolestart.

 • Januar: digital skoleindskrivning – barnet skrives ind på borger.dk – her skal der også indmeldes i SFO.
 • Januar-marts: Forældresamtaler afholdes i børnehaven, hvor pædagoger og forældre gennemgår overleveringspapirer.
 • April: Skolestartsmøde for alle forældre og kommende skolebørn.

Mens der er møde for forældrene om skolehverdagen, forventninger m.m er de kommende skolebørn sammen med børnehaveklasselærere og klassepædagoger i klasserne.

 • April: Besøgsdage

Sammen med børnehaverne besøger de kommende skolebørn skolen to formiddage. De er sammen med klassepædagogerne og prøver at lave skoleopgaver, holde frikvarter og være i idrætssalen.

 • 1. maj: Overleveringspapirer fra børnehaven afleveres til skolen. Der indkaldes til overleveringsmøder efter behov. På overleveringsmøderne deltager forældre, børnehaven, børnehaveklasseledere og SFO-leder.
 • Maj: Forårsprojekt i mosen

Sammen med børnehaverne er de kommende skolebørn i vores udeskoleområde ”mosen” i fire dage. Klassepædagogerne er sammen med dem og børnehaveklasselederne kommer på besøg. Der laves ryste-sammen-aktiviteter, spise madpakker og leges frit. En af dagene skal de afhentes i ”mosen” af forældre sidst på eftermiddagen.

 • Juni: Klassedannelse

Skolen udarbejder på baggrund af overleveringspapirer, overleveringssamtaler og kendskab til børnene ud fra forårsprojektet klasser. Forældrene modtager klasselister sidst i juni.

 • Juni: børnehaveklasseledere er på besøg i børnehaverne for at møde børnene på deres ”hjemmebane”
 • 1. august: mulighed for at starte i sommer-SFO for kommende skolebørn. Klassepædagogerne vil være til stede og der vil foregå særlige aktiviteter for de nye børn. Det er en tryg måde at lære skolen lidt at kende inden undervisningen starter.
 • 1. skoledag 13. august: nye 0. klasser starter fælles ud kl. 8.30 i gymnastiksalen. Derefter går de til deres klasser. Forældrene bliver ”smidt ud” af klassen omkring kl. 9.15 og får fælles informationer i fællesrummet. Kl. 10 forventer vi, at alle forældre har forladt skolen igen. Skoledagen slutter kl. 14.