MENU
Aula_close Layer 1

Ny skole i Hørning

Skolekapaciteten i Hørning skal udbygges. Skanderborg Kommune har derfor afsat 100 mio. kr. til at bygge en første etape af nye faciliteter til Bakkeskolen. Den ny skole kommer til at ligge i Hørning syd og vil i første etape bl. a. rumme et nyt indskolingshus med 3 spor og SFO.

Forarbejdet er godt i gang. I foråret 2019 er arbejdet med at udvikle et byggeprogram for den ny skole sat i gang. Målet er at udbyde projektet ved årets udgang, hvorefter samarbejde med arkitekter og entreprenør kan gå i gang. 

Læs meget mere her:

https://www.nyskolehoerning.dk/