MENU
Aula_close Layer 1

Fra politik til beredskabsplan

Bakkeskolens Vision, Mission & værdier herunder skolens motto sætter den overordnede ramme for skolen virksomhed

Politikker:

Her henvises til Folkeskoleloven og Skanderborg Kommunes politikker

Skolebestyrelsens forretningsorden

 

Skolebestyrelsens opgaver og ansvar herunder udformning af principper

Sundhedspolitik

Mobbepolitik

Bakkeskolens værdiregelsæt

 

Principper:

DRIFT - Læring

Udvikling - Læring

Fritid og foreninger - Læring

Befordring af elever

Forældreinddragelse  

’Den åbne skole’

Bring your own device (BOYD)

Inklusion

Elevinddragelse

Budgetlægning

Kommunikation herunder skolehjemsamarbejde

Studiecafe

Dannelse af og sammenlægning af hold/klasser

Trivsel og sundhed

Understøttende aktiviteter

Donation & sponsering

 

Understøttende undervisning

Reduktion af undervisningstimer

 

 

Tilladelse til at forlade skolen

 

 

Undervisningens organisering

 

 

Retningslinjer:

Befordring af elever

Kommunikation herunder skolehjemsamarbejde

Forældrefiduser

Dannelse og sammenlægning af klasser

Medarbejderfordeling i understøttende undervisning og studiecafe

Trivselsambassadører

Donation og sponsering

Værdiregelsæt

Vink og ideer til forældreråd

Reduktion af undervisningstimer

 

 

Tilladelse til at forlade skolen

 

 

Elevers fravær

 

 

Køleskabe i klasser

 

 

Medarbejderarbejdspladser

 

 

Medarbejder klassekoordinator og kontaktperson

 

 

Medarbejderopgave og arbejdsfordeling

 

 

Medarbejdersygefravær 7-9-14

 

 

Medarbejderorlov Nedsat tid Flexjob

 

 

Medarbejderfravær ved barns sygdom m.m.

 

 

Oprydning af fælles arealer og klasser

 

 

Plansamling:

Beredskabsplan (PLOV)

Bakkeskolens håndbog

SFOs mål og indholdsbeskrivelse

Brand og redningsplan

 

 

Chikane af medarbejdere på digitale medier

Inklusionsstrategi og handleplan

 

Omsorg og sorgplan

Udviklingskontrakter

 

Overgreb på børn

 

 

Smitsomme sygdomme