Personaleintra og forældreintra

Adgang til personaleintra, forældreintra og elevintra

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier på Bakkeskolen

Ny skole i Hørning

I 2022 åbner en ny skole i den sydlige del af Hørning

Bakkeskolens SFO

Bakkeskolens SFO åbner hver morgen kl. 6.30

Udeskole

I Bakkeskolens udeskole "Mosen" bliver de mindste klasser undervist en dag om ugen.

Skolestart for 0. årgang

Skolestarten skal gøres så tryg så mulig for kommende elever og forældre

Madlavning på mellemtrinnet

På mellemtrinnet er eleverne fra 5 & 6. årgang i madkundskab én gang om ugen.

Bakkeskolens lip dub

8. og 9. årgangs lip dub

Sidste skoledag

Sidste skoledag bød på hygge, samvær og fællesskab, inden vi dansede sommeren ind i skolegården.