MENU
Aula_close Layer 1

Princip for budget

 

Det overordnede princip er, at budgettet understøtter skolens værdier, formål og virksomhed.

Budgettet fastlægger skolens økonomiske muligheder og begrænsninger samt konkretiseres i en række strategier.

Principperne for budgettet er, at:

  • der udarbejdes en tids- og procesplan for kommende budgetår
  • det fremlægges i bestyrelsen til dialog og godkendelse i december
  •  

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.

 

Retningslinjer:

 

Tids- og procesplan:

  • Ledelsen udarbejder en tids- og procesplan for kommende års budget
  • Ledelsen redegør for status og forventninger herunder forslag til ændrede økonomiske målsætninger i forhold til sidste år i LMU til anbefaling og i skolebestyrelsen til godkendelse
  • Hvert kvartal orienteres LMU og skolebestyrelsen om forbrugsudviklingen udtrykt gennem hovedkonti