MENU
Aula_close Layer 1

Princip for inklusion

 

Princip for inklusion:

 

Vi inkluderer alle børn i og omkring Bakkeskolens fællesskaber.

 

Der tages udgangspunkt i ’det hele barn’.

Barnet ses ud fra dets personlighed, sociale habitus, faglige evner og kulturen det indgår i.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen december 2015.

 

Retningslinjer:

  • dannelse omfatter traditioner og ritualer
  • den enkelte må ikke ekskluderes = sidde alene
  • i særlige tilfælde tages der stilling til afvigelse fra princippet