MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde

 

Princip for kommunikation og forældresamarbejde

Det overordnede princip er at fremme og kvalificere al kommunikation, styrke åbenhed og indsigt, deltagelsesmuligheder, engagement og ansvarlighed.

Princippet optimerer samarbejdet og dialogen mellem skole og hjem.

Principperne for kommunikation er:

  • skolens interessenter har adgang til informationer vedrørende skolens virksomhed

  • dialog og refleksioner over informationer og holdninger foregår i åbne fora

  • kontinuerlig og kontekstafhængig dialog vedrørende den enkelte elevs trivsel, læring og udvikling

  • mødet i tradition- og kultursskabende sociale sammenhænge

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015

Retningslinjer:

Konsekvensen er en aktuel, opdateret og gensidig informationsudveksling.

Skolens virksomhed understøtter kommunikationen ved at organisere relevante fora. Se skolens organisationsdiagram hvor bl.a. Skolebestyrelse, Forældreforum, Klasseforældreråd indgår.

Skolen benytter følgende platforme:

MinUddannelse – forældrekurser – nyt fra årgangen/klasse/hold, videoinstruktioner, forældreintra, skolens hjemmeside m.m.

Skole hjemsamtaler foregår med mindst en til en samtale mellem skole og hjem pr. år og efter behov. Eleven deltager og er udgangspunkt for samtalen.

Herudover kan samtalerne være i form af cafemiljøsamtaler m.m.

Efter behov planlægger og arrangerer forældreråd, klassekoordinatorer og gerne elever forældremøder. Klassens lærere og pædagoger er ansvarlig for møderne. Skolebestyrelsesrepræsentanten inviteres til det første møde i begyndelsen af skoleåret.

Forældrene er velkomne til at besøge undervisning og fritid. Besøget gælder så vidt muligt hele moduler og i forbindelse med besøg forventes, at forældrene deltager i de aktuelle aktiviteter. Forældre aftaler på forhånd besøget med kontaktpersonen.

Hver klasse vælger et forældreråd. Forældrerådet for kommende skoleår vælges på forårsmødet. Undtaget er nydannede klasser. Elever kan have repræsentation i rådet.

Bakkeskolen afholder hvert år traditionsskabende arrangementer fx skolefest, tematiserede uger (gule uger), luciaoptog, venskabsklasser, ’spis med dine venner’, fodboldsturneringer m.m.