MENU
Aula_close Layer 1

Princip for tilladelse til at forlade skolen

 

Det overordnede princip er, at eleverne må forlade skolen, når de får tilladelse af en lærer, pædagog, kontoret eller ledelsen.

 

Tilladelsen styrker elevens ansvar, forpligtigelser og selvstændighed i relation til sig selv og til fællesskabet.

 

Princip for tilladelse er, at:

- elever fra 0. – 7. årgang kan få tilladelse med særlige begrundelser

- elever på 8. – 9. årgang har tilladelse til at forlade skolen

 

Vedtaget i skolebestyrelsen december 2015.

 

 

Retningslinjer:

 

For 0. – 7. årgang:

Eleven må forlade skolen under forudsætning af:

  • Elevens forældre har tilsluttet sig
  • Når eleven forlader skolen, overgår skolens tilsyn til forældrenes ansvar

 

For 8. – 9. årgang:

Eleven må forlade skolen under forudsætning af:

  • Elevens forældre har tilsluttet sig princip og retningslinjer
  • Når eleven forlader skolen, overgår skolens tilsyn til forældrenes ansvar
  • Inden eleven forlader skolen, skriver eleven sit navn på klassens ’tavle for fravær’ – Fx: hjemme, ude i området m.v.
  • Eleven er klar til undervisning i undervisningstiden
  • Hvis eleven efterfølgende ikke er til stede i undervisningen, noteres eleven som fraværende

 

Konsekvens hvis retningslinjer ikke overholdes:

  • Tilladelse inddrages i en til flere uger
  • Forældrene får besked om fravær og konsekvens
  • Konsekvens kan besluttes af lærere på årgangen i samarbejde med ledelsen

 

Herudover henvises til bekendtgørelsen om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden