MENU
Aula_close Layer 1

Princip for undervisningens organisering

 

Det overordnede princip er optimering af ressourceanvendelsen og prioritering af sammenhænge og forbindelser i læringsforløbene i hele skolens virksomhed.

 

Undervisningens organisering tilgodeser længerevarende læringsmoduler, hvor det er mulighed for faglig fordybelse og at kunne indgå i mangfoldige samt inkluderende fællesskaber.

 

Principperne for organiseringen er:

  • kontinuerlig dialog, justering og evaluering
  • medinddragelse og ansvar i dagligdagen
  • målstyret undervisning og fritidspædagogik
  • visualiseret dagsprogrammer
  • at eleverne kender målene for egen læring
  • synlig læring for den enkelte elev er kendt af pædagoger og lærere
  • feed back fra og til elever

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.