MENU
Aula_close Layer 1

Bakkeskolens SFO

Hver dag er der pædagoger, der forsøger at skabe den bedste Skole-Fritids-Ordning for lige netop jeres barn. Vi vil gerne lave et fritidstilbud, der bl.a. giver jeres barn mulighed for:

  • At lege med vennerne
  • At skabe nye venskaber
  • At prøve nye ting
  • At have tid til at fordybe sig i legen
  • At udfolde sig fysisk
  • At have medbestemmelse over, hvad man ønsker at lave

SFO’en adskiller sig fra undervisningsdelen ved at være en tid på skolen, hvor det enkelte barn i langt højere grad selv kan vælge aktiviteter til og fra og hvor den gode leg ikke altid bliver afbrudt af en klokke. De voksne, der hver dag møder børnene, vil stille muligheder til rådighed for dette og støtte og guide børnene efter behov.