MENU
Aula_close Layer 1

Princip for donation og sponsorering

 

Det overordnede princip for donation og sponsorering er, at skolen modtager donationer og indgår sponsoraftaler. Ved donation forstås gaver og tilskud.

 

Donationer og sponsorering aftaler forbedrer skolens økonomi og muligheder for at kvalificere skolens samlede virksomhed.

 

Principperne for donation og sponsorering er:

- forudsætningen er, at skolens troværdighed, uafhængighed, alsidighed og metodefrihed ikke berøres

 

Vedtaget i skolebestyrelsen december 2015.

 

 

Retningslinjer:

Sponsorering kan ske i forbindelse med en eller flere konkrete nyanskaffelser til skolen eller ved en gennemførelse af et projekt til gavn for hele skolen, en bygning, årgang eller klasse.

 

Sponsoraftaler skal altid være skriftlige, aftalt og godkendt af ledelsen.

 

Kreditering af sponsoren skal ske på en diskret måde.