MENU
Aula_close Layer 1

Baggrund for Bakkeskolens principper og retningslinjer

Baggrunden for Bakkeskolens principper

Siger vi det vi gør, - og gør vi det vi siger?

Når det skal give mening at drive skole med et aktivt demokrati, skal der være sammenhænge og forbindelser i og mellem de forskellige led i skolens organisation og beslutningskæde.

Skolens værdier skal have en bestemmende betydning for, hvordan skolens hverdag udfolder sig.

For at kunne det er der forskellige centrale led som omsætter og understøtter dette, for at rammesætte bestyrelsens principper, ledelsens og personalets regler og retningslinjer.

Bestyrelsens principper er således et formelt konstruktivt og vigtigt led i ledelseskæden.

Da bestyrelsens opgave er at rammesætte vha. principper, er det nyttigt såvel at have overordnede principper som har et bredt sigte, og nogle principper som har et mere fokuseret sigte.

Principperne respekterer folkeskoleloven og rammesætter udmøntning af skolens særlige identitet, værdier og anvendes som et konstruktivt bidrag til at skabe sammenhænge og konsistens mellem teori og praksis.

Som konsekvens heraf er materialet opbygget således:

1. Overordnede formålsstyrede principper

2. Effekten som er essensen af hvad principperne skal gøre godt for: hvad skal betydningen af principperne være, og hvad legaliserer derfor principperne?

3. Hvilke principper er konkret nyttige at benytte for at kunne skærpe fokus?

4. Økonomiske og ressourcemæssige overvejelser.

5. Regler og retningslinjer som fastlægges af ledelse og medarbejdere mhp. daglig ledelse, organisering, samarbejde, håndtering og udmøntning. 

Anne-Mette Patscheider
Skolebestyrelsesformand